Automatyka przemysłowa i napędy elektryczne

Wymiana silników DC na silniki energooszczędne

Specjalizujemy się w wymianie silników prądu stałego na energooszczędne reluktancyjne silniki z magnesami trwałymi LSRPM - Dyneo®.

Zapraszamy do wykonania pomiarów zużycia energii oraz bezpłatnej analizy opłacalności inwestycji.

Zwrot kosztów inwestycji w ciągu około 2lat!!!

 


 

Silniki prądu stałego, ze względu na swoją specyfikę i charakter pracy w dalszym ciągu znajdują zastosowanie w maszynach. Dotyczy to zwłaszcza silników o dużej mocy, które w przypadku awarii są drogie w naprawie, ponadto charakteryzują się niską sprawnością oraz są kłopotliwe w obsłudze ponieważ wymagają przeglądów np. w celu wymiany szczotek. Z tego względu oferujemy klientom wymianę silników prądu stałego na energooszczędne silniki Dyneo – silniki reluktancyjne prądu zmiennego z magnesami trwałymi.

 

Zalety silników Dyneo:

 • bardzo wysoka sprawność, przekraczająca wymogi równoważne z wymogami klas IE4

 • moment znamionowy w całym zakresie prędkości (przy zastosowaniu sprzężenia zwrotnego)

 • bezobsługowość silników – brak części podlegających okresowej wymianie

 • energooszczędność

 • szybki zwrot z inwestycji i obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji

Wykonujemy bezpłatną analizę w celu określenia o ile zmniejszą się koszty energii pobieranej przez maszynę po instalacji nowoczesnego przemiennika częstotliwości współpracującego z silnikiem Dyneo® .

 

Poniżej przedstawiamy proces związany z przygotowaniem oferty:

 • zainstalowanie przez naszych inżynierów na maszynie specjalistycznych urządzeń rejestrujących szereg parametrów pracy maszyny m.in. napięcie, prąd, prędkości silników, czas pracy
 • bezpłatna analiza wyników zebranych podczas rejestracji
 • dobór energooszczędnego silnika Dyneo wraz z napędem
 • przedstawienie klientowi oferty zawierającej koszty związane z wymianą silnika oraz określenie czasu zwrotu inwestycji (brane są pod uwagę wszystkie koszty związane z modernizacją takie jak koszt nowego silnika, wymianę napędu prądu stałego na falownik, wymianę kabli, uruchomienie układu przez naszych pracowników)
   

Typowy czas zwrotu kosztów inwestycji w zależności od maszyny i charakteru jej pracy wynosi od 1,5 do 3 lat.

 

Apinel Sp. z o.o.

ul. Forteczna 13/10
87-100 Toruń

email: biuro@apinel.pl
tel.: 663 001 572