Automatyka przemysłowa i napędy elektryczne

Apinel Sp. z o.o.

ul. Forteczna 13/10

87-100 Toruń

NIP: 956-23-24-965
REGON: 367316138

Nr rachunku bankowego : 24 1140 2004 0000 3102 7689 0262

 

Biuro Apinel Sp. z o.o.

email: biuro@apinel.pl
tel.: 663 001 572

 

Dział Handlowy

Tomasz Kocurek
email: tomasz.kocurek@apinel.pl
tel.: 663 001 564

Dział Serwisu

Krzysztof Filipczak
email: krzysztof.filipczak@apinel.pl
tel.: 663 001 563

 

Dział Serwisu

Piotr Gajtkowski
email: piotr.gajtkowski@apinel.pl
tel.: 663 003 219

 

Dział Techniczny

Krzysztof Trąbała
email: krzysztof.trabala@apinel.pl
tel.: 608 141 272

 

Dział Techniczny

Sławomir Rybicki
email: slawomir.rybicki@apinel.pl
tel.: 663 008 814

 

Dział Techniczny - projekty

Anna Kocurek
email: anna.kocurek@apinel.pl
tel.: 663 001 581

Apinel Sp. z o.o.

ul. Forteczna 13/10
87-100 Toruń

email: biuro@apinel.pl
tel.: 663 001 572